Algemeen juryrapport Jubileumwedstrijd Fotobond

Juryleden:, Monique de Zwart, Diana Bokje, Harry Sikkenk

De fotowedstrijd ter gelegenheid van het 100-jarige jubileum van de Fotobond is verdeeld in vijf genres, te weten

De wedstrijd bestond uit voorrondes in de zestien afdelingen waaruit door verschillende jury’s een selectie van drie foto’s per genre is gemaakt. De afdelingswinnaars zijn uitgenodigd hun foto’s nogmaals in te sturen voor de landelijke jurering. Dit betekent maximaal 48 foto’s per genre. De jury had de opdracht uit elk genre tien foto’s te nomineren. Naast een nummer één, twee en drie per genre is er een overall winnaar gekozen.

In het genre architectuur hebben de fotografen goed naar de vormen van de gebouwen gekeken en hier hun eigen visie op gegeven. Opvallend was het veelvuldig gebruik van zwart-wit waardoor er nog meer aandacht voor vorm en structuur ontstond.

Ook in de categorie natuurfotografie viel de eigen kijk van de fotografen op. Bijzondere waardering was er voor de grote moeite die er vaak gedaan moet worden om het beoogde resultaat te verkrijgen. Met humor, kleur, bijzondere standpunten en oog voor detail is de verwondering voor de natuur duidelijk verbeeld.

Kwetsbaarheid en identiteit vormen het overkoepelende thema in het genre portret-model. Met veel inlevingsvermogen hebben de genomineerde fotografen de verhalen van de geportretteerden verbeeld. Hoewel de uitvoer wisselt van traditioneel zwart-wit tot zwaar bewerkte beelden en van documentair tot vormstudie, draait het uiteindelijk in elk beeld om het verhaal.

In de categorie vrije expressie nemen de deelnemers ons mee in hun fantasie. De genomineerde foto’s prikkelen ook de fantasie van de kijker. Of de foto nu humor, lichtheid of zwaarmoedigheid toont of een magische insteek heeft, de kijker heeft de vrijheid zijn eigen verhaal te maken.

Smartphone fotografie is een wat afwijkende categorie omdat het hier geen genre betreft, maar een bepaald type camera en de daarbij behorende techniek. Het verschil in gebruik van camera’s is vaak niet zichtbaar en volgens ons ook niet relevant, het gaat om het beeld dat er mee gemaakt wordt. We hebben in deze categorie verschillende genres teruggezien. De ingezonden beelden zijn dan ook minder gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Maar ook hier zagen we verhalende beelden, humor en een gezonde dosis fantasie.

De winnaars uit de verschillende genres/categorie hebben als overeenkomst dat ze de eigen visie van de fotograaf verbeelden. Een ander standpunt zorgde voor verrassing en inlevingsvermogen voor een universeel gevoel waarin je als kijker de ruimte hebt je eigen emotie op de beelden te projecteren.

Dan de overall winnaar. Een klassiek aandoend beeld dat tegelijkertijd een heel moderne uitwerking en uitstraling heeft. Juist de contrasten in de foto maken het tot een winnaar. Ook het contrast in onderwerp waarbij een levend mens is uitgebeeld als een marmer standbeeld met sokkel en al. Waarbij alle details zorgvuldig zijn gestileerd tot aan de kromming van de tenen toe. En als toetje verschijnen er uit het niets twee extra armen waardoor de foto ook verrassing in zich heeft.

Van de prijsuitreiking en de bespreking door de jury is een livestream gemaakt.
Deze is terug te zien via deze QR-code:

 

 


De Jubileumfotowedstrijd is mede mogelijk gemaakt door: